Karriär och kompetensutveckling i Folktandvården

Kursprogram 2020

I Folktandvården Region Jönköpings län finns det många möjligheter till karriär och kompetensutveckling.

Kanske brinner du för något speciellt odontologiskt ämnesområde? Vill du som tandsköterska eller tandhygienist få kunskap om att kunna assistera vid till exempel implantatbehandlingar? Eller kanske är du intresserad av att hålla i något spännande projekt, forska eller bli chef? Hos oss är chanserna för utveckling stora.

Folktandvårdens kursprogram 2022

Se Folktandvårdens kursutbud för 2022. Klicka på bilden för att ta dig till kurserna.

En kille med brunt hår och röd tröja ler in i kameran. På bilden står det "Folktandvårdens interna kurser 2022" (Extern länk)Tre tandställningar i rosa och grönt ligger på ett bord.  På bilden står texten "Folktandvårdens externa kurser 2022" (Extern länk)

Individuell kompetensutvecklingsplan

Vi har som mål att varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Planen tas fram och följs upp i medarbetarsamtalen för att säkerställa att den kontinuerliga kompetensutvecklingen svarar mot kraven inom varje yrkeskategori och verksamhetens uppdrag och mål.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Hos oss kan det innebära att delta i olika förbättringsarbeten, arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det handlar också om tvärprofessionellt lärande i arbetsgrupper eller att växla mellan olika arbetsuppgifter.

Forskning och utvecklingsarbete

Det stora kontaktnätet och det kliniska samarbetet mellan specialist- och allmäntandvård skapar unika förutsättningar för ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vid Odontologiska Institutionen bedrivs många forskningsprojekt inriktade på patientnära klinisk forskning. Jönköpingsundersökningen är ett av de mest välkända forskningsprojekten. 

Om du är intresserad av forskarutbildning är förutsättningarna goda. Odontologiska Institutionen har ett väl etablerat samarbete med övriga odontologiska universitetsinstitutioner och har avtal med Hälsohögskolan vid Högskolan i Jönköping. 

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling är viktigt för Folktandvården. Vårt mål är att hitta bra ledare som med engagemang och tydlighet kan ta Folktandvården framåt. Det gör vi bland annat genom programmet "Ledarutveckling inom Folktandvården", som sträcker sig över en ettårsperiod och genomförs i internatform.