Att vara medarbetare i Folktandvården

Personal i konferensrum
Foto: Terése Ljungdahl

Att vara medarbetare i Folktandvården i Region Jönköpings län innebär att du tillsammans med dina kollegor arbetar för en munhälsa i topp och ökad livskvalitet för regionsborna. Med andra ord innebär det att du bidrar till ett bra liv.

Ett mål som är lika inspirerande som tufft. För att nå dit krävs engagerade och entusiastiska medarbetare.   

Därför lägger Folktandvården stor vikt vid att ge våra nyanställda medarbetare en bra introduktion till yrket och till arbetsplatsen. Introduktionen ger dig chansen att successivt växa in i din nya yrkesroll och på ett bra sätt får kännedom om organisationen och kliniken.

Vi månar också om att våra medarbetare ska stanna och utvecklas hos oss. Här finns till exempel möjligheter att auskultera vid Odontologiska Institutionen, att gå utbildningar för att specialisera dig inom ditt yrkesområde eller att gå ledar- och chefsutvecklingsprogram. Dessutom får du ett generöst friskvårdsbidrag så att du kan vårda din egen hälsa. 

Förmåner inom Folktandvården

Antal medarbetare och behandlade patienter

Inom Folktandvården arbetar många olika yrkesgrupper –alltifrån allmäntandläkare till administrativ personal. De representerar olika kulturer, kön och åldrar – de som är nya i yrket och de med rik erfarenhet. Alla är viktiga för helheten.

Varje år behandlar våra medarbetare inom allmäntandvård och specialisttandvård tusentals patienter. 

Statistik och årsredovisning