Att vara chef i Folktandvården

Klinikchef pratar med medarbetare
Foto: Ulf Mårtensson

Som chef och ledare i Folktandvården, Region Jönköpings län ska du få dina medarbetare att växa och känna sin betydelse för helheten.

För att få delaktiga medarbetare krävs tydliga, engagerade och visionära chefer och ledare som stödjer, stimulerar och utvecklar sin personal.  

Därför är chef- och ledarutveckling viktigt för Folktandvården. Vårt mål är att hitta bra ledare som kan ta Folktandvården framåt. Det gör vi bland annat genom programmet "Ledarutveckling inom Folktandvården", som sträcker sig över en ettårsperiod och genomförs i internatform. Flera tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare som har deltagit i programmet arbetar idag i någon form av ledande befattning.    

Grundläggande värderingar

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap inom Folktandvården vilar på regionens grundläggande värderingar:

Regionens chefs och ledarpolicy, rjl.se