Tillsammans skapar vi en trygg vardag

Förmåner, Jobba hos Folktandvården Jönköpings län, trygghet, handledning
Foto: Sofie Jarl

Varje medarbetare – ny som erfaren – kan någon gång behöva hjälp och stöd i vardagen. Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats.

För oss är det självklart att patienterna ska känna sig trygga i våra händer. Men lika viktigt som patienternas trygghet, är våra medarbetares trygghet ute på våra arbetsplatser. Vi erbjuder därför alla en genomtänkt yrkesanpassad introduktion både på den egna arbetsplatsen, men också i Folktandvården och regionen som helhet. 

Aktivt kunskapsutbyte skapar trygghet

En av fördelarna med att ingå i en stor organisation är möjligheten att stötta vardagen med olika kompetenser. Det innebär att vi utbyter erfarenheter inom hela organisationen och sprider kunskapen internt. Målsättningen är att vi långsiktigt bygger upp din erfarenhet och kunskap så att du blir duktig och trygg i din yrkesroll. Det ser vi som en investering inför framtiden.

Modern utrustning och teknik förenklar vardagen

Alla våra kliniker har digital röntgen och i Jönköping finns en av Europas modernaste käkkirurgiska kliniker. Vi har en hög standard på lokaler, utrustning och IT. Bra integrerade IT-system förenklar den kliniska vardagen och skapar trygghet för både medarbetare och patient.