Avdelningen för orofacial medicin, Värnamo har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Avdelningen för orofacial medicin, Värnamo har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Nationaldagen den 6 juni har avdelningen för orofacial medicin, Värnamo stängt på grund av helgdag.

Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har avdelningen för orofacial medicin, Värnamo stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:00.

Akuta besvär

Vid akuta besvär, ring avdelningen för orofacial medicin, Värnamo, telefon 010-244 81 30.

Avdelningen för orofacial medicin, Värnamo

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Avdelningen för orofacial medicin, Värnamo