Avdelningen för orofacial medicin, Jönköping har stängt vid nationaldagen den 6 juni

Avdelningen för orofacial medicin, Jönköping har stängt vid nationaldagen den 6 juni

Nationaldagen den 6 juni har avdelningen för orofacial medicin, Jönköping stängt på grund av helgdag.

Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har avdelningen för orofacial medicin, Jönköping stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:30.

Akut besvär

Vid akuta besvär, ring avdelningen för orofacial medicin, Jönköping telefon 010-242 60 00.

Avdelningen för orofacial medicin, Jönköping

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Avdelningen för orofacial medicin, Jönköping