Avdelningen för parodontologi har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Avdelningen för parodontologi har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni
Foto: Jenny Arvidsson

Måndag den 5 juni stänger kliniken tidigare. Nationaldagen den 6 juni har avdelningen för parodontologi stängt på grund av helgdag.

Måndag den 5 juni stänger kliniken kl. 15:00. Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har avdelningen för parodontologi stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:30.

Akuta besvär

Vid akuta besvär, ring avdelningen för parodontologi , telefon 010-242 46 23.

Avdelningen för parodontologi

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Avdelningen för parodontologi