Avdelningen för ortodonti, Värnamo har stängt 5 juni och vid nationaldagen den 6 juni

Avdelningen för ortodonti, Värnamo har stängt vid nationaldagen den 6 juni
Foto: Jenny Arvidsson

Nationaldagen den 6 juni har avdelningen för ortodonti, Värnamo stängt på grund av helgdag.

Måndag 5 juni och Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har avdelningen för ortodonti ,Värnamo stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:00.

Akuta besvär

Vid akuta besvär, ring avdelningen för ortodonti, Värnamo telefon 010-244 81 80.

Avdelningen för ortodonti,Värnamo

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Avdelningen för ortodonti, Värnamo