Avdelningen för ortodonti, Nässjö har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Avdelningen för ortodonti, Nässjö har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni
Foto: Jenny Arvidsson

Måndag den 5 juni stänger kliniken tidigare. Nationaldagen den 6 juni har avdelningen för ortodonti, Nässjö stängt på grund av helgdag.

Måndag den 5 juni stänger kliniken kl. 15:00. Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har avdelningen för ortodonti, Nässjö stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:30.

Akuta besvär

Vid akuta besvär, ring avdelningen för ortodonti, Nässjö, telefon 010-243 36 60.

Avdelningen för ortodonti, Nässjö

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Avdelningen för ortodonti, Nässjö