Avdelningen för klinisk bettfysiologi har stängt vid nationaldagen den 6 juni

Avdelningen för klinisk bettfysiologi har stängt vid nationaldagen den 6 juni
Foto: Jenny Arvidsson

Nationaldagen den 6 juni har avdelningen för klinisk bettfysiologi stängt på grund av helgdag.

Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har avdelningen för klinisk bettfysiologi stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:30.

Akut besvär

Vid akuta besvär, ring avdelningen för klinisk bettfysiologi telefon 010-242 60 00.

Avdelningen för klinisk bettfysiologi

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Avdelningen för klinisk bettfysiologi