Nu utbildas fler i Folktandvårdens stora satsning på handledning

Nu utbildas fler i Folktandvårdens stora satsning på handledning

En kvinna och en man står över en patient som ligger i en behandlingsstol. De har munskydd och visir. Kvinnan har brunt hår och grön tröja och mannen har blont hår och grå tröja.
Foto: Johan Werner Avby

Fler tillfällen för tandvårdspersonal och utbildning av samtliga klinikchefer i höst. Handledarutbildningarna blir digitala när Folktandvården fortsätter sin satsning under 2021. ”Ambitionen är att bli bäst i Sverige på handledning av tandvårdspersonal och därför är vi nu väldigt stolta över att kunna erbjuda utbildning för ännu fler i vår verksamhet”, säger HR-chef Anna Brolin.

Folktandvårdens stora satsning på kompetenshöjning inom handledarskap har beviljats ytterligare bidrag från omställningsfonden. Folktandvårdens ledning har beslutat om att genomföra tre nya utbildningsomgångar under 2021. Ytterligare en utbildning genomförs för medarbetare i april och under två tillfällen i höst kommer samtliga klinikchefer att utbildas.

– Vi ser att klinikchefer spelar en stor roll i hur vi i
Folktandvården kan ta tillvara på den kompetenshöjande insatsen, säger Anna Brolin.

Chefen ska bidra till rätt förutsättningar

Maria Fagerström, som arbetar som klinikchef på
Öxnehaga Folktandvård, välkomnar nyheten om att även samtliga klinikchefer i Folktandvården nu ska utbildas.

– Det kommer att underlätta vår förståelse för vilka förutsättningar på kliniken som är viktiga för att
handledningen ska kunna anpassas för mottagaren på bästa sätt. Som chef har jag en viktig roll i att se till att förutsättningarna för ett bra handledarskap finns och att kliniken har en kultur där gott handledarskap premieras, beskriver hon och fortsätter:

– Hos oss finns en huvudhandledare, men vi ser stort värde i att klinikens alla medarbetare är delaktiga i handledningen. Varje ny medarbetare är tillgång och vi uppmuntrar hen att ställa många frågor och gärna komma med ny input som vidgar våra vyer.

En satsning som investerar i medarbetarna

Att alla chefer nu utbildas hoppas Maria ger en positiv effekt på satsningen. Med utbildade chefer skapas en större samsyn i hela verksamheten. Satsningen på utbildning av fler handledare ser hon som viktig investering i både nya och mer erfarna medarbetare.

– Det skickar en tydlig signal både internt och externt om att vi är måna om att våra nya medarbetare får en bra start. Att ha en bra kontakt och kommunikation med sin handledare tror jag är avgörande för hur man trivs på sin arbetsplats. Blir starten bra, så bäddar vi för att medarbetaren kan fortsätta trivas, utvecklas och stanna hos oss länge.

– Dessutom ger handledarutbildningen en möjlighet för våra mer erfarna kollegor att nischa sig och fördjupa sig inom handledning, vilket jag uppfattat varit efterfrågat av många.
Anna Brolin ser satsningen som en långsiktig investering.

– I en lärande organisation är handledning ett kontinuerligt och viktigt inslag i vardagen oavsett om det handlar om att ta emot nya medarbetare eller att lära över tid.