Specialist­tandvård

Käkkirurgiska kliniken

Specialisttandvård, käkkirurgiska kliniken, Odontologiska Institutionen, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Käkkirurgiska kliniken behandlar bland annat patienter som kommer akut till sjukhuset med tand- och käkskador, infektioner, smärta eller sjukdomar i munnen, käkarna eller ansiktet. Vi behandlar patienter med slemhinneförändringar, patienter med tumörer, cystor i käkarna och ansiktet och patienter med medfödda missbildningar i ansiktet som behöver opereras. Vi behandlar bland annat också patienter med andra sjukdomar som påverkar eller påverkas av tänderna och patienter med tandvårdsrädsla. 

För att kunna behandlas hos oss krävs en remiss från en av våra allmäntandvårdskliniker, privattandläkare eller läkare.

Öppettider

Måndag-torsdag 07:30-17:00
Fredag 07:30-12:30

Besöksadress

Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov
553 05 Jönköping

Postadress

Käkkirurgiska kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefonnummer

010-242 60 00

1177 Vårdguidens E-tjänster

Här kan du boka tid, av-och omboka tider, beställa journalkopior, förnya recept etc.

Till 1177 vårdguidens E-tjänster(Extern länk)

Mer information på 1177 Vårdguiden

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar, 1177.se(Extern länk)