Allmän­tandvård

Nya klinikchefer vid Nässjö Folktandvård

Delat ledarskap på Nässjö Folktandvård
Foto: Julia Lindster

En chef blir två när Rebecca Ahlmén och Loka Holm Kvist tar över ledningen av Nässjö Folktandvård i början av sommaren. ”Det känns roligt att Region Jönköping vill satsa på två yngre tandläkare för att leda en hel klinik”, säger de båda.

Det är fullt med folk och många skratt i fikarummet på Nässjö Folktandvård. En grupp studenter från projektet ”Vägen till legitimation” hämtar var sin kopp kaffe och mixar upp sig med den ordinarie personalen som redan sitter och pratar i sofforna. En kort men intensiv stund som ger energi och som visar vad kliniken i Nässjö står för.

– Så här är det varje dag – en härlig atmosfär och man känner sig väldigt välkommen direkt, säger Loka Holm Kvist och ser sig omkring. Ett par minuter senare är det lika mycket aktivitet ute bland de sjutton behandlingsrummen på kliniken.

"Roligt att Region Jönköping vågar satsa"

Om ett par månader är det Loka som tillsammans med sin kollega Rebecca Ahlmén kommer ta över ledningen för Nässjö Folktandvård. Nuvarande chef Lennart Jonsson går i pension och när frågan kom till de båda om intresset fanns att axla ledarskapet tvekade inte någon av dem. 1 juni kliver de båda in i varsin chefsroll.

– Jag tycker det är roligt att Region Jönköpings län vill och vågar satsa och ger oss det här förtroendet. Vi är två yngre tandläkare, 28 respektive 30 år gamla, som är förhållandevis nya i branschen – jag tycker det visar på en arbetsgivare som tänker framåt, säger Rebecca Ahlmén.

Loka kom till kliniken i mitten av 2015 efter sin examen från Tandläkarhögskolan i Malmö. Rebecca anställdes ett halvår senare, 2016, efter att hon läst i Umeå.

Folktandvården har gott rykte bland nyutexaminerade

– Folktandvården i Jönköpings län har ett gott rykte bland nyutexaminerade tandläkare och det var den uppfattningen jag fick direkt när jag kom hit. Vi hade båda erbjudanden från andra kliniker runt om i landet men magkänslan sa ”ja”, berättar Rebecca.

– Den starka kopplingen till specialisttandvården och att det finns bra karriärvägar var en annan sådan sak som gjorde att jag sökte mig hit från början, fyller Loka i.

Och nu väntar ett kapitel i deras arbetsliv.

– Vi har ju så klart haft samtal med Lennart inför vårt tillträdde, samtidigt säger han att vi också måste få skapa oss en egen uppfattning om verksamheten. Men det har varit en fantastisk möjlig att få utnyttja hans kunskaper och få tips kring ledarskap, säger Rebecca Ahlmén.

­– Vi kommer ju inte kunna jobba riktigt lika mycket kliniskt – men att få arbeta med kliniken ur ledarperspektivet känns spännande. Jag vill att vi ska lyfta och utveckla vår personal och se alla, trots att vi är en stor klinik, säger Loka Holm Kvist.

Att få följa nyanställd personal i deras egen utveckling och att få samverka och samspela med andra chefer inom Folktandvården ser de också som spännande möjligheter.

Nytt grepp med två chefer

Greppet – med två chefer är – är nytt och kräver förstås ett samspel dem sinsemellan.

– Alla måste kunna veta att det de frågar antingen mig eller Loka ger samma besked eller svar. Vi kommer ju dock att lyfta mycket i vår ledningsgrupp, som förutom oss också kommer att inkludera Mona Gullberg, som är kvar som klinikkoordinator. Mona är en riktig klippa och gör att vi får bra förutsättningar och känner oss trygga, säger Rebecca.

– Sedan litar vi ju på våra andra medarbetare och den oerhörda kompetens som finns här. Det är en välfungerande klinik. Och vi vill att alla ska komma med sina frågor och problem till oss – jag tror att vi nog skulle vara mer oroliga om det inte dök upp något, säger Loka.

Kerstin Gustafsson är områdeschef och hon tror på möjligheten att leda en klinik på detta nya vis:

– Nässjö är en stor klinik med mycket personal och ett stort uppdrag. Två personer kan stötta varandra i de frågor som kommer upp och de beslut som ska fattas. De har också ett naturligt bollplank i varandra och kan angripa problem från olika håll. Det blir dessutom mindre sårbart för kliniken, då det ”alltid” finns en chef på plats.

 

Rebecca om Loka:

”Hon är väldigt påläst och jag litar på henne i alla lägen.”

Loka om Rebecca:

”Rebecca är väldigt rak och bestämd, men ödmjuk. Hon gasar lite och jag bromsar.”