Smålandsstenar Folktandvård, har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Smålandsstenar Folktandvård, har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Måndag den 5 juni stänger kliniken tidigare. Nationaldagen den 6 juni har Smålandsstenar Folktandvård stängt på grund av helgdag.

Måndag den 5 juni stänger kliniken kl. 16:00. Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har Smålandsstenar Folktandvård stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:00.

Akuta besvär

Vid akuta besvär ringer du Smålandsstenar Folktandvård, telefon 010-244 27 50. När kliniken är stängd kopplas du vidare till en annan öppen folktandvårdsklinik.

Smålandsstenar Folktandvård

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.


Smålandsstenar Folktandvård