Tillfällig mottagning för tandreglering

Gipsmodell med tandställning

Från mitten av mars 2021 och omkring ett år framåt är avdelningen för ortodonti i Nässjö under ombyggnad. Syftet med ombyggnaden är förbättrad patient- och arbetsmiljö och mer ändamålsenliga lokaler.

Du som vanligtvis får behandling för tandreglering i Nässjö, kan därför tillfälligt få behandlingen utförd på Vetlanda Folktandvård. Du kommer att träffa samma behandlare som tidigare.

Vad behöver jag som patient veta?

  •  Du kommer att genomföra behandlingen tillsammans med samma behandlare som tidigare. Vilken klinik du hänvisas till styrs av vilken klinik din behandlare tjänstgör på under tiden för ombyggnaden. Det innebär att du kan kallas till en klinik på en annan ort än den du bor på.
  • Du får ett tidkort som anger vilken klinik du ska besöka vid din nästa behandling. Vid besöket får du också muntlig information om vilken klinik du ska fortsätta din behandling på.
  • Du får ett tidkort som anger vilken klinik du ska besöka vid din nästa behandling. Vid besöket får du också muntlig information om vilken klinik du ska fortsätta din behandling på.
  • Du kommer liksom tidigare få en SMS-påminnelse från avdelningen för ortodonti i Nässjö – MEN var noga med att du åker till rätt klinik för ditt besök.
  • Om du har frågor, vill ändra tid eller har ett akut ärende - vänd dig alltid till avdelningen för ortodonti i Nässjö, telefon 010-243 36 60.

Vad behöver jag som patient göra?

  • För att du ska få bästa möjliga tandregleringsbehandling under tiden som ombyggnaden pågår, vill vi självklart så långt det är möjligt undvika att du som patient missar en tid eller kommer till fel klinik för behandling. 

Det viktigaste för dig är därför att noga notera klinik, dag och datum för nästa tandregleringsbesök. Har du möjlighet att notera exempelvis i digital kalender i mobiltelefon, så underlättar det att inte missa en tid eller komma till fel klinik för din behandling.

Öppettider för ortodonti

Måndag 8.10-15.40

Fredag jämna veckor 7.40-14.50
Fredag ojämna veckor 8.10-14.10