Badhuset Folktandvård Huskvarna har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni

Badhuset Folktandvård Huskvarna har ändrade öppettider vid nationaldagen den 6 juni
Foto: Jenny Arvidsson

Måndag den 5 juni stänger kliniken tidigare. Nationaldagen den 6 juni har Badhuset Folktandvård Huskvarna stängt på grund av helgdag.

Måndag den 5 juni stänger kliniken kl. 15:00. Nationaldagen, tisdag den 6 juni, har Badhuset Folktandvård Huskvarna stängt. Vi öppnar igen onsdag den 7 juni kl. 07:00.

Akuta besvär

Vid akuta besvär ringer du Badhuset Folktandvård Huskvarn , telefon 010-242 56 00. När kliniken är stängd kopplas du vidare till en annan öppen folktandvårdsklinik.

Badhuset Folktandvård Huskvarna

Ärenden som inte är akuta

Vid tidsändring, avbokning eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss eller ändra din tid själv genom våra e-tjänster.

Badhuset Folktandvård Huskvarna