Så kontaktar du vården

Tandvård

Två tandvårdare som undersöker en patient som ligger ner och gapar.
Folktandvården ansvarar för all akut tandvård i regionen, även för dig som valt en privat tandvårdsklinik. Foto: Johan W Avby

Folktandvården ansvarar för tandvård för barn under tre år. I åldrarna 3-23 år gäller fritt val av tandläkare. Du kan välja Folktandvården eller en privat tandläkare. 

Allmän tandvård

För förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar och vanligare behandlingar kan du vända dig till en tandvårdsklinik.

Allmäntandvård, Folktandvården

Hitta tandvård i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)

Läs mer tänder, behandlingar, tandvård och stöd:

Tandvård, 1177.se (Extern länk)

Tandhälsa, 1177.se (Extern länk)

Kostnader och ersättningar inom tandvård, 1177.se (Extern länk)

Akut tandvård

Folktandvården ansvarar för all akut tandvård i regionen, även för dig som valt en privat tandvårdsklinik. Ring alltid till din folktandvårdsklinik när du behöver akut tandvård. Är kliniken stängd blir du hänvisad rätt.

Hit vänder du dig om du behöver akut tandvård:

Akut tandvård, Folktandvården