Vårdgaranti

Läkare och patient hälsar på varandra
Vårdgarantin innebär bland annat att du ska erbjudas ett läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar, om du behöver det. Foto: Johan W Avby

Vårdgarantin innebär att:

  • Du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp.
  • Du ska erbjudas ett läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar, om du behöver det.
  • Du ska erbjudas ett besök på specialistmottagning inom 90 dagar, om du behöver det.
  • Du ska erbjudas behandling inom 90 dagar, om du behöver det.

Vårdpersonalen bedömer behovet av besök och behandling, men beslutet tas i samråd med dig. Tiderna i vårdgarantin räknas från dagen för beslutet om besök eller behandling.

Om du själv söker vård direkt på en specialistmottagning räknas tiden från den dag som mottagningen gjort en medicinsk bedömning av begäran om vård. Om vårdcentralen eller sjukhuset inte kan erbjuda besök eller behandling inom garantitiden ska du få hjälp att få vård någon annanstans, så nära hemorten som möjligt.

Vårdgaranti, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

På den webbplatsen vantetider.se kan du se väntetider till undersökningar och behandlingar på sjukhus i Sverige.

Väntetider i vården(Extern länk)