Språktolk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. 

Om du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller. Det kotar inget, och tolken har tystnadspliktdet, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det.

Tolkning till mitt språk, 1177 Vårdguiden(Extern länk)