Regler och rättigheter i vården

Sjukresor och färdtjänst

Patient åker med serviceresor

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. För en del resor kan du få viss ersättning men du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt.

Du får inte ersättning för resor till hälsovård, exempelvis barnhälsovård, kvinnohälsovård, mammografi, BB-hemvård, vaccinationer eller undersökning av stora kroppspulsådern. 

Sjukresor med serviceresefordon

Om hälsotillståndet gör att du inte kan ta sig till sjukvård eller tandvård på egen hand, erbjuder Region Jönköpings län, under vissa förutsättningar, resa med serviceresefordon. Behandlande vårdpersonal
bedömer om du har rätt till sjukresa med serviceresefordon.

Sjukresor i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)

Färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker färdtjänst. Ansökan om färdtjänst görs hos Länstrafiken. Du måste vara folkbokförd i Jönköpings län.

Färdtjänst i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)