Hjälpmedel och tolk

Händer på tangentbord
Du som är hörselskadad eller döv i vuxen ålder och inte använder dig av teckenspråk har rätt till skrivtolk för tolkning i vardagslivet. Foto: Johan W Avby

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även metoder och ny teknik. Behöver du ett hjälpmedel för att förflytta dig, klara det dagliga livet eller för att läsa, förstå och minnas vänder du dig till din kommun. Gäller det andra hjälpmedel
så kontaktar du vårdcentralen.

Hjälpmedel, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Jämför hjälpmedel

På webbplatsen 1177.se finns en tjänst, Hitta och jämför hjälpmedel, där du kan söka hjälpmedel i en databas.

Hitta och jämför hjälpmedel, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Skrivtolk

Du som är hörselskadad eller döv i vuxen ålder och inte använder dig av teckenspråk har rätt till skrivtolk för tolkning i vardagslivet.

Språktolk

Du som har svårt att tala eller förstå svenska har rätt att få hjälp av språktolk vid besök i sjukvård eller tandvård.

Teckenspråkstolk

Du som är döv, dövblind eller har nedsatt hörsel har rätt till teckenspråkstolk eller dövblindtolk för tolkning i vardagslivet.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)