Regler och rättigheter i vården

Vårdval

Patient möter en sjuksköterska
Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Foto: Johan W Avby

Vårdval innebär att du har möjlighet att välja den vårdgivare du tycker passar bäst. I Jönköpings län finns vårdval inom primärvård och specialiserad ögonsjukvård.

Välja vårdcentral

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting eller region.

Logga in på 1177.se och gör ditt vårdval. 

Valet gör du enkelt, antingen via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller via en blankett.

Välja vårdcentral i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)

Välja specialistvård

Du kan själv välja vilken specialistvårdsmottagning du vill söka vård på. Vissa mottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistsjukvård.

I Region Jönköpings län krävs inte remiss till den specialiserade vården. Ett undantag är ögonsjukvården där vuxna, 18 år och äldre, behöver remiss från en optiker eller läkare.

Välja specialistvård i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)