Hjälp om du mår dåligt psykiskt

Hjälp om du mår dåligt psykiskt

En stor mängd mindre stenar på en strand med vatten rullande in över sig.
Foto: Johan W Avby

Om du mår dåligt och har psykiska besvär ska du söka vård för att få hjälp. Din ålder och ditt mående avgör vart du ska vända dig för att söka vård.

På 1177.se får du svar på var du får hjälp om du har lättare eller allvarligare psykiska besvär. Här får du också veta vad du ska göra om du behöver akut hjälp:

Söka psykiatrisk vård i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)