Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 9 december 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 132 kB)

Protokoll med omedelbar justering (pdf-fil, 111 kB)

Bilaga till protokoll (pdf-fil, 1086 kB)   
Bilaga 2 - valbok se punkt 8 nedan

Kungörelse (pdf-fil, 38 kB)

Pm (pdf-fil, 143 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Fredagen den 12 december, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Val av ordförande
  6. Val av 1:e vice ordförande
  7. Val av 2:e vice ordförande
  8. Valärende - reviderad handling efter sammanträdet (pdf-fil, 277 kB)

   (pdf-fil, 248 kB)
   - entledigande från uppdrag

   - förrättande av val i enlighet med valberedningens förslag 
  9. Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län  (pdf-fil, 734 kB)