Landstingsfullmäktige 30 september 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-dokument) 
Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 14 oktober, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Motion: Bussiga utflykter – berikande och stimulerande(pdf-dokument)
  7. Revision av stiftelser 2013(pdf-dokument)
  8. Årsredovisning 2013 för Regionförbundet - ansvarsfrihet(pdf-dokument)
  9. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda(pdf-dokument)
  10. Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jönköpings län(pdf-dokument)

Valärende 

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt