Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 30 september 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 205 kB) 
Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1676 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 108 kB)

Pm (pdf-fil, 110 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 14 oktober, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Motion: Bussiga utflykter – berikande och stimulerande (pdf-fil, 936 kB)
  7. Revision av stiftelser 2013 (pdf-fil, 244 kB)
  8. Årsredovisning 2013 för Regionförbundet - ansvarsfrihet (pdf-fil, 719 kB)
  9. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (pdf-fil, 764 kB)
  10. Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jönköpings län (pdf-fil, 640 kB)

Valärende 

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt