Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 2014-06-17--18

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil, 221 kB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil, 11280 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 115 kB)

Pm (pdf-fil, 117 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 2 juli, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2014:1 (pdf-fil, 1280 kB)
 7. Motion: Rätten att se klart (pdf-fil, 620 kB)
 8. Motion: Länstrafiken+turism=sant (pdf-fil, 790 kB)
 9. Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke (pdf-fil, 970 kB)
 10. Motion: Plånboken avgör om du blir impotent (pdf-fil, 704 kB)
 11. Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län (pdf-fil, 600 kB)
 12. Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet (pdf-fil, 6145 kB)
 13. Försäljning av fastigheten Götaström 1:2 Vaggeryds kommun (pdf-fil, 1845 kB)
 14. Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa frågor (pdf-fil, 648 kB)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 98 kB)

 Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt