Landstingsfullmäktige 2014-02-04

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument) 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 maj, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn(pdf-dokument)
  7. Motion: Satsa på undersköterskorna(pdf-dokument)
  8. Motion: Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval”?(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Screening av benskörhet - LJ 2013/1602 (pdf, nytt fönster)(pdf-dokument)

Automatisera frikort - LJ 2014/19 (pdf, nytt fönster)(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa - LJ 2013/1666(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Kompletterande yttrande över granskning av Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning - LJ 2013/108(pdf-dokument)

Övrigt

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – LJ 2013/1541(pdf-dokument)  
Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ 2013/1533(pdf-dokument)    
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Örebro – LJ 2013/1786(pdf-dokument)   
Förordnande av ordförande i Övervakningsnämnden i Örebro – LJ 2013/1788(pdf-dokument)    
Förordnande av särskild ledamot i kammarrätt i mål om laglighetsprövning – LJ 2013/1789(pdf-dokument)