Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 2014-02-04

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 256 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 2900 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 107 kB)

Pm (pdf-fil, 116 kB) 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 maj, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn (pdf-fil, 731 kB)
  7. Motion: Satsa på undersköterskorna (pdf-fil, 703 kB)
  8. Motion: Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval”? (pdf-fil, 939 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Screening av benskörhet - LJ 2013/1602 (pdf, nytt fönster) (pdf-fil, 62 kB)

Automatisera frikort - LJ 2014/19 (pdf, nytt fönster) (pdf-fil, 570 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa - LJ 2013/1666 (pdf-fil, 572 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Kompletterande yttrande över granskning av Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning - LJ 2013/108 (pdf-fil, 130 kB)

Övrigt

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – LJ 2013/1541 (pdf-fil, 31 kB)  
Ny ersättare i landstingsfullmäktige – LJ 2013/1533 (pdf-fil, 29 kB)    
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Örebro – LJ 2013/1786 (pdf-fil, 22 kB)   
Förordnande av ordförande i Övervakningsnämnden i Örebro – LJ 2013/1788 (pdf-fil, 21 kB)    
Förordnande av särskild ledamot i kammarrätt i mål om laglighetsprövning – LJ 2013/1789 (pdf-fil, 24 kB)