Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 29 oktober 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 269 kB) 

Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 2643 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 115 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)
 

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 12 oktober, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7.  Delårsrapport 2:2013 (pdf-fil, 957 kB),  Granskning av delårsrapport 2013:2  (pdf-fil, 419 kB)
 8. Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 1957 kB)
 9. Motion: Premiera samåkande medarbetare (pdf-fil, 1016 kB)
 10. Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården (pdf-fil, 584 kB) 
 11. Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län - regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27 (pdf-fil, 1065 kB)
 12. Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus  (pdf-fil, 4962 kB)
 13. Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset (pdf-fil, 1752 kB)
 14. Försäljning av fastigheten Höreda-Övrabo 1:3  (pdf-fil, 443 kB)
 15. Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 2013-2015 (pdf-fil, 582 kB)

 Anmälningsärenden

Motioner

Länstrafiken+turism=sant! (Pdf, nytt fönster) (pdf-fil, 601 kB)

Plånboken avgör om du blir impotent (pdf, nytt fönster) (pdf-fil, 620 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i Jönköpings län  (pdf-fil, 304 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av IT-driften – förstudie (pdf-fil, 149 kB)

Granskning av upphandlingsprocessen – förstudie (pdf-fil, 197 kB)

Övrigt

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2013/1194  (pdf-fil, 45 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2013/1074 (pdf-fil, 44 kB)