Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 24 september 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll  (pdf-fil, 216 kB)

Bilagor till protokoll 

Kungörelse (pdf-fil, 117 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)

 

Ärenden

 1. Öppnande
 2.  Upprop
 3.  Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 8 september, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7. Motion: Underlätta budgetarbetet – implementera ”budgetsimulator"  (pdf-fil, 675 kB)
 8. Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag  (pdf-fil, 589 kB)
 9. Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar (pdf-fil, 415 kB)
 10. Motion: Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats  (pdf-fil, 4573 kB)
 11.  Motion: Utöka friskvårdsbidraget (pdf-fil, 130 kB)
 12. Indelning av landstingsvalkretsar och antal mandat inför valet 2014  (pdf-fil, 845 kB)
 13.  Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 631 kB) 
 14. Köp av del av fastighet Henja 3:26 i Gislaveds kommun  (pdf-fil, 1897 kB)
 15. Revision av stiftelser 2012  (pdf-fil, 136 kB)
 16. Sammanträdesplan för 2014 (pdf-fil, 136 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke - LJ 2013/904  (pdf-fil, 776 kB) 
Öppen scen på Spira för allmänheten - LJ 2013/1019  (pdf-fil, 473 kB) 
Bussiga utflykter - berikande och stimulerande - LJ 2013/1158 (pdf-fil, 626 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av delegation av IT-driften - LJ 2013/1116    (pdf-fil, 80 kB)
Granskning av upphandlingsprocessen - LJ 2013/1117 (pdf-fil, 129 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av styrning och dimensionering av antalet vårdplatser - LJ 20112/29   (pdf-fil, 486 kB)
Granskning av Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning - LJ 2013/108  (pdf-fil, 675 kB) 
Granskning av årsredovisning 2012 - LJ 2013/569  (pdf-fil, 463 kB)
Granskning av representation - LJ 2013/570 (pdf-fil, 2853 kB)  
Granskning av intern kontroll - LJ 2013/568 (pdf-fil, 2078 kB)

Övrigt

Förordnande av ordförande i Övervakningsnämnden i Eskilstuna - LJ 2013/1132  (pdf-fil, 25 kB)
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Eskilstuna - LJ 2013/1134 (pdf-fil, 25 kB)