Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 19--20 juni 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Ärende 7, Delårsrapport 1 - 2012 (pdf-fil, 909 kB)

Ärende  8, Motion - Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling (pdf-fil, 945 kB)

Ärende  9, Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin (pdf-fil, 386 kB)

Ärende 10, Motion - Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor (pdf-fil, 1069 kB)

Ärende 11, Motion - Vegetarisk veckodag (pdf-fil, 835 kB)

Ärende 12, Motion - Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län (pdf-fil, 869 kB)

Ärende 13, Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende (pdf-fil, 1554 kB)

Ärende 14, Årsredovisning 2011 - Regionförbundet - ansvarsfrihet (pdf-fil, 4351 kB)

Ärende 15, Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (pdf-fil, 2043 kB)

Ärende 16, Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens samordningsförbund (pdf-fil, 709 kB)

Ärende 17, Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 303 kB)

Ärende 18, Översyn av arbetsordning (pdf-fil, 807 kB)

Ärende 19, Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 156 kB)

Ärende 20, Onkologi - Investeringsbehov för utbyggnad (pdf-fil, 281 kB)

Ärende 21, Omklädningsrum Värnamo sjukhus - ombyggnation (pdf-fil, 102 kB)

Ärende 22, Länstrafiken - investeringsbudet 2012 (pdf-fil, 194 kB)

Ärende 23, Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon (pdf-fil, 91 kB)

Ärende 24, Ersättningsanskaffning av tågfordon till Östgötapendeln (pdf-fil, 195 kB)

Ärende 25, Gemensamma resvillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige inom Sydtaxan (pdf-fil, 1184 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

Äldrevårdscentral en ny organisationsform - LJ 2021/726 (pdf-fil, 35 kB)

Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av hudcancer - LJ 2012/676 (pdf-fil, 502 kB)

Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem - LJ 2012/663 (pdf-fil, 68 kB)

Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ* i hälso- och sjukvården - LJ 2012/657 (pdf-fil, 654 kB)

Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden - LJ 2012/497 (pdf-fil, 185 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Granskning av Landstingets budgetprocess - LK11-0551 (pdf-fil, 1411 kB)

Granskning av styrningen av vård på lika villkor - förstudie - LK11-0358 (pdf-fil, 1137 kB)

Granskning av styrningen av vården för de mest sjuka äldre (multisjuka) - LK11-0357 (pdf-fil, 2456 kB)

Övrigt

Revisionsberättelse från Stiftelsen Braheskolan samt Stiftelsen Smålands Konstarkiv - LJR 2012/19 (pdf-fil, 96 kB)

Valärenden

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2012/557 (pdf-fil, 49 kB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige LJ 2012/254 (pdf-fil, 41 kB)

Förordnande av ordförande samt vice ordförande i Övervakningsnämnden i Östersund dnr: 12-2012 och 13-2012 - LJ 2012/575 (pdf-fil, 26 kB)

Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Vänersborg dnr: 24-2012 - LJ 2012/700 (pdf-fil, 24 kB)