Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 27 september 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Anmälningsärenden

Motioner

Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län - LK11-0336 (pdf-fil, 66 kB)  
Information och uppföljning vid upprepade aborter - LK11-0382  (pdf-fil, 50 kB) 
Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling - LK11-0450   (pdf-fil, 83 kB)
Ambulanssituationen i Jönköpings län - LK11-0480 (pdf-fil, 46 kB)  
Ridterapi - en terpiform inom psykiatrin - LK11-0501  (pdf-fil, 51 kB) 
Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med focus på yrkesspecifika frågor - LK11-0521 (pdf-fil, 73 kB)

Övrigt

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0332  (pdf-fil, 56 kB) 
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnd i Kalmar - LK11-0487   (pdf-fil, 26 kB)
Uppföljningsrapport - Handlingsplan för sexuell hälsa för år 2010 (pdf-fil, 209 kB)