Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 8 mars 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Svar på interpellationer och frågor

Anmälningsärenden

Motion - Hygiensköterskor i förskolan - LK11-0083 (pdf-fil, 659 kB)

Motion - Landstingets i Jönköpings län - bästa i Sverige på miljöarbete - LK11-0057 (pdf-fil, 525 kB)

Motion - Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet
- LK11-0056 (pdf-fil, 626 kB)

Motion - Sjukgymnaster till den psykaitriska vården - LK11-0037 (pdf-fil, 645 kB)

Motion - Den äldre människan på akutmottaganing - LK11-0012 (pdf-fil, 534 kB)

Motion - Införande av screening för att tidigt upptäcka tarmcancer - LK11-0011 (pdf-fil, 479 kB)

Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna - uppföljning 2009 (pdf-fil, 1161 kB)

Kulturpolitisk vision 2008-2009 (pdf-fil, 741 kB)

Valärenden

Valärenden (pdf-fil, 607 kB)