Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 16 december 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 245 kB)

Beslut i korthet (pdf-fil, 117 kB)

Kallelse (pdf-fil, 113 kB)

Anmälda delegationsbeslut (pdf-fil, 85 kB)

Anmälda informationsärenden (pdf-fil, 93 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Budgetar för förvaltningens verksamhetsområden (pdf-fil, 3341 kB)
 2. Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel (pdf-fil, 893 kB)
 3. Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet (pdf-fil, 639 kB)
 4. Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet från och med den 1 januari 2015 (pdf-fil, 606 kB)
 5. Bidrag inom folkhälsoområdet 2015 (pdf-fil, 271 kB)
 6. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet (pdf-fil, 355 kB)
 7. Idrott och folkhälsa år 2015-2017 - ansökan om stöd till samverkansöverenskommelse (pdf-fil, 301 kB)
 8. Verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017 Höglandets samordningsförbund (pdf-fil, 381 kB)
 9. Revisionsrapport: Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter (pdf-fil, 1245 kB)
 10. Remiss: En upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) (pdf-fil, 2247 kB)
 11. Tillgänglighet och avancerad behandling av patient med Parkinsons sjukdom (pdf-fil, 226 kB)
 12. Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning (pdf-fil, 184 kB)
 13. Remiss: Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42) förslag till ändringar i lagen (2012:160) om läkemedelsförmåner mm (pdf-fil, 1524 kB)
 14. Bidrag till Ungdomsorganisationer (pdf-fil, 72 kB)
 15. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer (pdf-fil, 55 kB)
 16. Bidrag till Folkhögskolor (pdf-fil, 46 kB)