Landstingsstyrelsen 16 december 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Beslut i korthet(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-dokument)

Anmälda informationsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Budgetar för förvaltningens verksamhetsområden(pdf-dokument)
 2. Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel(pdf-dokument)
 3. Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet(pdf-dokument)
 4. Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet från och med den 1 januari 2015(pdf-dokument)
 5. Bidrag inom folkhälsoområdet 2015(pdf-dokument)
 6. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet(pdf-dokument)
 7. Idrott och folkhälsa år 2015-2017 - ansökan om stöd till samverkansöverenskommelse(pdf-dokument)
 8. Verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017 Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)
 9. Revisionsrapport: Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter(pdf-dokument)
 10. Remiss: En upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)(pdf-dokument)
 11. Tillgänglighet och avancerad behandling av patient med Parkinsons sjukdom(pdf-dokument)
 12. Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning(pdf-dokument)
 13. Remiss: Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42) förslag till ändringar i lagen (2012:160) om läkemedelsförmåner mm(pdf-dokument)
 14. Bidrag till Ungdomsorganisationer(pdf-dokument)
 15. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer(pdf-dokument)
 16. Bidrag till Folkhögskolor(pdf-dokument)