Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 9 december 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  

Beslut i korthet   

Kallelse (pdf-fil, 28 kB)

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län (pdf-fil, 658 kB)