Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 18 november 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll inklusive bilagor (pdf-fil, 746 kB)   

Kallelse (pdf-fil, 115 kB)

Anmälda informationsärenden (pdf-fil, 89 kB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsrapport

Beslutsärenden

 1. Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna (pdf-fil, 887 kB)
 2. Motion: Automatisera frikort (pdf-fil, 839 kB) 
 3. Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län (pdf-fil, 655 kB)  
 4. Motion: Screening av benskörhet (pdf-fil, 159 kB) 
 5. Regional kulturplan 2015-2017 (pdf-fil, 933 kB) 
 6. Budget 2015 och flerårsplan (pdf-fil, 1937 kB)   

  Bilaga 1 Hälsotal (pdf-fil, 1938 kB)   
  Bilaga 2 Styrprocess (pdf-fil, 256 kB)  
  Bilaga 3 Patientavgifter (pdf-fil, 670 kB)  
  Bilaga 4  Ögonsjukvård inom vårdval (pdf-fil, 521 kB) 
  Bilaga 4 Primärvård inom vårdval (pdf-fil, 473 kB)  
  Bilaga 5 Tandvårdstaxa (pdf-fil, 166 kB) 
  Bilaga 6 Kollektivtrafik priser (pdf-fil, 262 kB) 
  Bilaga 7 Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf-fil, 239 kB)
  Bilaga 8 Kulturprissättning (pdf-fil, 158 kB) 
  Bilaga 9 Protokoll Centrala samverkansgruppen (pdf-fil, 1645 kB)   
 7. Partistöd – ändring i kommunallagen (pdf-fil, 401 kB)
 8. Revisorer 2014-2018 i stiftelser med anknuten förvaltning (pdf-fil, 41 kB)
 9. Sammanträdesplan för 2015 (pdf-fil, 247 kB)
 10. Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län (pdf-fil, 739 kB)
 11. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län (pdf-fil, 13 kB)
 12. Redovisning av icke slut slutbehandlade motioner – t o m 2014-10-27 (pdf-fil, 129 kB)
 13. Verksamhetsavtal – primärkommunal samordning och utveckling (pdf-fil, 333 kB)
 14. Fast vårdkontakt – svar på skrivelse från Patientnämnden (pdf-fil, 289 kB)
 15. Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås (pdf-fil, 133 kB)
 16. Budget för IT-kostnader i samband med regionbildning (pdf-fil, 36 kB)
 17. Remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 – S2014/6136/FS (pdf-fil, 810 kB)
 18. Remiss: Rätt funktion på rätt plats (pdf-fil, 1158 kB)
 19. Remiss: Apoteksombud - Rapport från Läkemedelsverket (pdf-fil, 1048 kB)
 20. Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland (pdf-fil, 479 kB)
 21. Samråd om förslag till Verksamhetsplan 2015 gällande Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt Finnvedens samordningsförbund (pdf-fil, 8890 kB)