Landstingsstyrelsen 18 november 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll inklusive bilagor(pdf-dokument)   

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälda informationsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsrapport

Beslutsärenden

 1. Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna(pdf-dokument)
 2. Motion: Automatisera frikort(pdf-dokument) 
 3. Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län(pdf-dokument)  
 4. Motion: Screening av benskörhet(pdf-dokument) 
 5. Regional kulturplan 2015-2017(pdf-dokument) 
 6. Budget 2015 och flerårsplan(pdf-dokument)   

  Bilaga 1 Hälsotal(pdf-dokument)   
  Bilaga 2 Styrprocess(pdf-dokument)  
  Bilaga 3 Patientavgifter(pdf-dokument)  
  Bilaga 4  Ögonsjukvård inom vårdval(pdf-dokument) 
  Bilaga 4 Primärvård inom vårdval(pdf-dokument)  
  Bilaga 5 Tandvårdstaxa(pdf-dokument) 
  Bilaga 6 Kollektivtrafik priser(pdf-dokument) 
  Bilaga 7 Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst(pdf-dokument)
  Bilaga 8 Kulturprissättning(pdf-dokument) 
  Bilaga 9 Protokoll Centrala samverkansgruppen(pdf-dokument)   
 7. Partistöd – ändring i kommunallagen(pdf-dokument)
 8. Revisorer 2014-2018 i stiftelser med anknuten förvaltning(pdf-dokument)
 9. Sammanträdesplan för 2015(pdf-dokument)
 10. Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 11. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 12. Redovisning av icke slut slutbehandlade motioner – t o m 2014-10-27(pdf-dokument)
 13. Verksamhetsavtal – primärkommunal samordning och utveckling(pdf-dokument)
 14. Fast vårdkontakt – svar på skrivelse från Patientnämnden(pdf-dokument)
 15. Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås(pdf-dokument)
 16. Budget för IT-kostnader i samband med regionbildning(pdf-dokument)
 17. Remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 – S2014/6136/FS(pdf-dokument)
 18. Remiss: Rätt funktion på rätt plats(pdf-dokument)
 19. Remiss: Apoteksombud - Rapport från Läkemedelsverket(pdf-dokument)
 20. Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland(pdf-dokument)
 21. Samråd om förslag till Verksamhetsplan 2015 gällande Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt Finnvedens samordningsförbund(pdf-dokument)