Landstingsstyrelsen 21 oktober

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-dokument)    

Bilaga till protokoll(pdf-dokument)   
Beslut i korthet(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-dokument)

Anmälda informationsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2014:2(pdf-dokument)
 2. Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB – revidering(pdf-dokument)
 3. Strategi för integrationsarbete i Jönköpings län 2015-2020(pdf-dokument)
 4. Handlingsplan rörande våld i nära relationer(pdf-dokument)
 5. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde(pdf-dokument)
 6. Familjecentral Rosenlund(pdf-dokument)
 7. Hälsofrämjande arbetsplats – Friskvård(pdf-dokument)
 8. Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF(pdf-dokument)
 9. Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5(pdf-dokument)
 10. Remiss – Assisterad befruktning för ensamståendekvinnor - SOU 2014:29, dnr JU2014/3407/L2(pdf-dokument)
 11. Remiss – Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20(pdf-dokument)
 12. Remiss – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23(pdf-dokument)
 13. Remiss – Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25)(pdf-dokument)
 14. Granskningsrapport – Granskning av landstingets operationsverksamhet(pdf-dokument)
 15. Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 16. Remiss - Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen(pdf-dokument)