Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 21 oktober

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll   (pdf-fil, 316 kB)    

Bilaga till protokoll (pdf-fil, 443 kB)   
Beslut i korthet (pdf-fil, 117 kB)

Kallelse (pdf-fil, 115 kB)

Anmälda delegationsbeslut (pdf-fil, 18 kB)

Anmälda informationsärenden (pdf-fil, 92 kB)

Information och redovisning

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2014:2 (pdf-fil, 1512 kB)
 2. Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB – revidering (pdf-fil, 143 kB)
 3. Strategi för integrationsarbete i Jönköpings län 2015-2020 (pdf-fil, 1974 kB)
 4. Handlingsplan rörande våld i nära relationer (pdf-fil, 884 kB)
 5. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde (pdf-fil, 708 kB)
 6. Familjecentral Rosenlund (pdf-fil, 98 kB)
 7. Hälsofrämjande arbetsplats – Friskvård (pdf-fil, 285 kB)
 8. Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF (pdf-fil, 99 kB)
 9. Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 (pdf-fil, 4339 kB)
 10. Remiss – Assisterad befruktning för ensamståendekvinnor - SOU 2014:29, dnr JU2014/3407/L2 (pdf-fil, 1292 kB)
 11. Remiss – Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20 (pdf-fil, 3258 kB)
 12. Remiss – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 (pdf-fil, 6779 kB)
 13. Remiss – Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) (pdf-fil, 3078 kB)
 14. Granskningsrapport – Granskning av landstingets operationsverksamhet (pdf-fil, 13200 kB)
 15. Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län (pdf-fil, 519 kB)
 16. Remiss - Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (pdf-fil, 241 kB)