Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 30 september 2014 Extra sammanträde

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 25 kB)
Beslut i korthet

Kallelse (pdf-fil, 28 kB)

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Anställning av regional utvecklingsdirektör