Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 10 juni 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 337 kB) 
Bilaga till protokoll (pdf-fil, 198 kB)

Beslut i korthet (pdf-fil, 114 kB)

Kallelse (pdf-fil, 168 kB)

Anmälda delegationsbeslut (pdf-fil, 21 kB)

Anmälda informationsärenden (pdf-fil, 95 kB)

Information och redovisning

 • Aktuellt
 • Information arvoden
 • Tillgänglighet
 • Cancervård
 • Uppföljningen av primärvården 2014

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2014:1 (pdf-fil, 1290 kB)
 2. Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke (pdf-fil, 955 kB)
 3. Motion: Plånboken avgör om du blir impotent (pdf-fil, 710 kB)
 4. Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län (pdf-fil, 589 kB)
 5. Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet (pdf-fil, 6175 kB)
 6. RiksSår (pdf-fil, 39 kB)
 7. Primärvård inom vårdval i Jönköpings län (pdf-fil, 875 kB)
 8. Översyn kirurgisk verksamhet i Landstinget (pdf-fil, 205 kB)
 9. Försäljning av fastigheten Götaström 1:2 Vaggeryds kommun (pdf-fil, 1858 kB)
 10. Forskningsfond för långsiktiga fastighetsinvesteringar inom vårdbyggande (pdf-fil, 124 kB)
 11. Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa frågor (pdf-fil, 610 kB)
 12. Budget för kommunikation kring regionbildning (pdf-fil, 476 kB)
 13. Ekonomisk ersättning till stödperson (pdf-fil, 479 kB)
 14. Landstinget i Jönköpings läns regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation (pdf-fil, 204 kB)
 15. Högkostnadsskydd för batterier till patienter med Cochleaimplantat (CI) (pdf-fil, 43 kB)
 16. Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård (pdf-fil, 1214 kB)
 17. Vägledning för kommunal viltförvaltning (pdf-fil, 1622 kB)
 18. Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten (pdf-fil, 1205 kB)
 19. Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken – Landstinget i Jönköpings län (pdf-fil, 940 kB)
 20. Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2015-2019 Jönköpings län (pdf-fil, 1283 kB)
 21. Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan 2015-2019 (pdf-fil, 3689 kB)
 22. Remiss: Betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet – SOU 2014:9 – S2014/1703/FST (pdf-fil, 3414 kB)
 23. Remiss: Vaccination mot hepatit B (pdf-fil, 909 kB)
 24. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 106 kB)
 25. Smart-Pack Sverige AB (pdf-fil, 107 kB)
 26. Manifesta Småland 2018 (pdf-fil, 912 kB)
 27. Anställning direktör Vårdcentralerna Bra Liv (pdf-fil, 13 kB)