Landstingsstyrelsen 10 juni 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument) 
Bilaga till protokoll(pdf-dokument)

Beslut i korthet(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-dokument)

Anmälda informationsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuellt
 • Information arvoden
 • Tillgänglighet
 • Cancervård
 • Uppföljningen av primärvården 2014

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2014:1(pdf-dokument)
 2. Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke(pdf-dokument)
 3. Motion: Plånboken avgör om du blir impotent(pdf-dokument)
 4. Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län(pdf-dokument)
 5. Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet(pdf-dokument)
 6. RiksSår(pdf-dokument)
 7. Primärvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-dokument)
 8. Översyn kirurgisk verksamhet i Landstinget(pdf-dokument)
 9. Försäljning av fastigheten Götaström 1:2 Vaggeryds kommun(pdf-dokument)
 10. Forskningsfond för långsiktiga fastighetsinvesteringar inom vårdbyggande(pdf-dokument)
 11. Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa frågor(pdf-dokument)
 12. Budget för kommunikation kring regionbildning(pdf-dokument)
 13. Ekonomisk ersättning till stödperson(pdf-dokument)
 14. Landstinget i Jönköpings läns regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation(pdf-dokument)
 15. Högkostnadsskydd för batterier till patienter med Cochleaimplantat (CI)(pdf-dokument)
 16. Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård(pdf-dokument)
 17. Vägledning för kommunal viltförvaltning(pdf-dokument)
 18. Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten(pdf-dokument)
 19. Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken – Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 20. Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2015-2019 Jönköpings län(pdf-dokument)
 21. Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan 2015-2019(pdf-dokument)
 22. Remiss: Betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet – SOU 2014:9 – S2014/1703/FST(pdf-dokument)
 23. Remiss: Vaccination mot hepatit B(pdf-dokument)
 24. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 25. Smart-Pack Sverige AB(pdf-dokument)
 26. Manifesta Småland 2018(pdf-dokument)
 27. Anställning direktör Vårdcentralerna Bra Liv(pdf-dokument)