Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 2014-02-25

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil, 234 kB)

Kallelse  (pdf-fil, 115 kB)

Anmälda delegationsbeslut (pdf-fil, 97 kB) 

Anmälda informationshandlingar (pdf-fil, 91 kB) 

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Månadsuppföljning - helår 2013 (pdf-fil, 438 kB)
 2. Motion: Subventionera TBE vaccin till barn (pdf-fil, 748 kB)
 3. Motion: Öppen scen på Spira för allmänheten (pdf-fil, 595 kB)
 4. Motion: Äldrevårdcentral, en ny organisationsform (pdf-fil, 472 kB)
 5. Revidering av finanspolicy (pdf-fil, 249 kB)
 6. Uppföljning av intern kontrollplan 2013 (pdf-fil, 223 kB) 
 7. Köp av del av fastighet Eksjö Stocksnäs 1:1  (pdf-fil, 2002 kB)
 8. Försäljning av fastighet Götastrand 1:2 i Vaggeryd och Eksjö Boskogen 1:5 – uppdrag (pdf-fil, 321 kB) 
 9. Ombyggnad av Folktandvården Tranås  (pdf-fil, 105 kB)
 10. Val av vårdcentral över länsgränserna inom sydöstra sjukvårdsregionen (pdf-fil, 62 kB) 
 11. Granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter (pdf-fil, 450 kB)
 12. Granskning – Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa  (pdf-fil, 867 kB)
 13. Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) (pdf-fil, 2630 kB)
 14. Internationellt utbyte – Armenien  (pdf-fil, 148 kB)
 15. Tillsättande av en parlamentarisk kommitté  (pdf-fil, 39 kB)
 16. Finansiering av Grön rehabilitering (pdf-fil, 3121 kB) 
 17. Systemmätetal/mål 2014 att rapportera i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning (pdf-fil, 256 kB)
 18. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2014 - komplettering (pdf-fil, 60 kB) 
 19. Valärende (pdf-fil, 13 kB)