Landstingsstyrelsen 2 november 2010

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Valärenden(pdf-dokument)
  2. Firmatecknare(pdf-dokument)