Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 2 november 2010

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil, 24 kB)

Kallelse (pdf-fil, 19 kB)

Anmälningsärenden

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Valärenden (pdf-fil, 16 kB)
  2. Firmatecknare (pdf-fil, 53 kB)