Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 24 september 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil 216 KB)

Bilagor till protokoll 

Kungörelse(pdf-fil 117 KB)

Pm(pdf-fil 31 KB)

 

Ärenden

 1. Öppnande
 2.  Upprop
 3.  Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 8 september, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer
 6. Framställande av frågor
 7. Motion: Underlätta budgetarbetet – implementera ”budgetsimulator" (pdf-fil 675 KB)
 8. Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag (pdf-fil 589 KB)
 9. Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar(pdf-fil 415 KB)
 10. Motion: Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats (pdf-fil 4573 KB)
 11.  Motion: Utöka friskvårdsbidraget(pdf-fil 130 KB)
 12. Indelning av landstingsvalkretsar och antal mandat inför valet 2014 (pdf-fil 845 KB)
 13.  Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund(pdf-fil 631 KB) 
 14. Köp av del av fastighet Henja 3:26 i Gislaveds kommun (pdf-fil 1897 KB)
 15. Revision av stiftelser 2012 (pdf-fil 136 KB)
 16. Sammanträdesplan för 2014(pdf-fil 136 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke - LJ 2013/904 (pdf-fil 776 KB) 
Öppen scen på Spira för allmänheten - LJ 2013/1019 (pdf-fil 473 KB) 
Bussiga utflykter - berikande och stimulerande - LJ 2013/1158(pdf-fil 626 KB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av delegation av IT-driften - LJ 2013/1116   (pdf-fil 80 KB)
Granskning av upphandlingsprocessen - LJ 2013/1117(pdf-fil 129 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av styrning och dimensionering av antalet vårdplatser - LJ 20112/29  (pdf-fil 486 KB)
Granskning av Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning - LJ 2013/108 (pdf-fil 675 KB) 
Granskning av årsredovisning 2012 - LJ 2013/569 (pdf-fil 463 KB)
Granskning av representation - LJ 2013/570(pdf-fil 2853 KB)  
Granskning av intern kontroll - LJ 2013/568(pdf-fil 2078 KB)

Övrigt

Förordnande av ordförande i Övervakningsnämnden i Eskilstuna - LJ 2013/1132 (pdf-fil 25 KB)
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Eskilstuna - LJ 2013/1134(pdf-fil 25 KB)