Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 12 mars 2013

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.