Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 30 oktober 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.