Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 24 april 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Anmälningsärende

Årsredovisning 2011 - Allmänpolitiska utskottet (pdf-fil, 1947 kB)

Årsredovisning 2011 - Hälso-o ch sjukvårdsutskottet Jönköping (pdf-fil, 1817 kB)

Årsredovisning 2011 - Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet (pdf-fil, 1972 kB)

Årsredovisning 2011 - Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo (pdf-fil, 1909 kB)

Årsredovisning 2011 - Landstingsrevisionen (pdf-fil, 939 kB)

Årsredovisning 2011 - Patientnämnden (pdf-fil, 1577 kB)

Motioner

Försök med lättvårdsambulans - Dnr LJ 2012/456 (pdf-fil, 157 kB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Köptrohet gentemot ramavtal - Dnr LK11-035 (pdf-fil, 87 kB)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Landstingets budgetprocess - Dnr LK11-0551 (pdf-fil, 292 kB)

Granskning av föreningsbidrag - Dnr LK11-0553 (pdf-fil, 335 kB)

Granskning av årsredovisning 2011 - Drn LJ 2012/517 (pdf-fil, 3220 kB)

Projektavstämning kulturhuset Spira - Dnr LJ 2021/518 (pdf-fil, 191 kB)