Landstingsfullmäktige 24 april 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Anmälningsärende

Årsredovisning 2011 - Allmänpolitiska utskottet(pdf-dokument)

Årsredovisning 2011 - Hälso-o ch sjukvårdsutskottet Jönköping(pdf-dokument)

Årsredovisning 2011 - Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet(pdf-dokument)

Årsredovisning 2011 - Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo(pdf-dokument)

Årsredovisning 2011 - Landstingsrevisionen(pdf-dokument)

Årsredovisning 2011 - Patientnämnden(pdf-dokument)

Motioner

Försök med lättvårdsambulans - Dnr LJ 2012/456(pdf-dokument)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Köptrohet gentemot ramavtal - Dnr LK11-035(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

Granskning av Landstingets budgetprocess - Dnr LK11-0551(pdf-dokument)

Granskning av föreningsbidrag - Dnr LK11-0553(pdf-dokument)

Granskning av årsredovisning 2011 - Drn LJ 2012/517(pdf-dokument)

Projektavstämning kulturhuset Spira - Dnr LJ 2021/518(pdf-dokument)