Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 22-23 november 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Anmälningsärende

Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0414   (pdf-fil, 43 kB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0419  (pdf-fil, 42 kB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0446   (pdf-fil, 45 kB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0478 (pdf-fil, 42 kB)