Landstingsfullmäktige 22-23 november 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Anmälningsärende

Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0414  (pdf-dokument)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0419 (pdf-dokument)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0446  (pdf-dokument)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0478(pdf-dokument)