Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 27 september 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Anmälningsärenden

Motioner

Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län - LK11-0336(pdf-fil 66 KB)  
Information och uppföljning vid upprepade aborter - LK11-0382 (pdf-fil 50 KB) 
Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling - LK11-0450  (pdf-fil 83 KB)
Ambulanssituationen i Jönköpings län - LK11-0480(pdf-fil 46 KB)  
Ridterapi - en terapiform inom psykiatrin - LK11-0501 (pdf-fil 51 KB) 
Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med focus på yrkesspecifika frågor - LK11-0521(pdf-fil 73 KB)

Övrigt

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige - LK11-0332 (pdf-fil 56 KB) 
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnd i Kalmar - LK11-0487  (pdf-fil 26 KB)
Uppföljningsrapport - Handlingsplan för sexuell hälsa för år 2010(pdf-fil 209 KB)