Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 21-22 juni 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Svar på interpellationer och frågor

Anmälningsärenden

Motioner

Inför en vegetarisk veckodag i Landstinget - LK11-0322 (pdf-fil, 538 kB)

Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats - LK11-0306 (pdf-fil, 56 kB)

Utforma ett policydokument för demokratifrågor - LK11-0296 (pdf-fil, 526 kB)

Övrigt

Revisionsberättelser från stiftelsen Braheskolan, stiftelsen Smålands Konstarkiv samt granskningsrapport från Smålands Turism AB (pdf-fil, 853 kB)