Landstingsfullmäktige 8 mars 2011

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Svar på interpellationer och frågor

Anmälningsärenden

Motion - Hygiensköterskor i förskolan - LK11-0083(pdf-dokument)

Motion - Landstingets i Jönköpings län - bästa i Sverige på miljöarbete - LK11-0057(pdf-dokument)

Motion - Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet
- LK11-0056(pdf-dokument)

Motion - Sjukgymnaster till den psykiatriska vården - LK11-0037(pdf-dokument)

Motion - Den äldre människan på akutmottagning - LK11-0012(pdf-dokument)

Motion - Införande av screening för att tidigt upptäcka tarmcancer - LK11-0011(pdf-dokument)

Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna - uppföljning 2009(pdf-dokument)

Kulturpolitisk vision 2008-2009(pdf-dokument)

Valärenden

Valärenden(pdf-dokument)