Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 2010

Landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ i Landstinget i Jönköpings län. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras i samband med justering.