Politik, möten och handlingar

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2010

Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde 2010. Sammanträdet var det första under den nuvarande mandatperioden.